Новини

Сряда, 24 Август 2016

БФММА свиква Общо събрание

БФММА свиква Общо събрание

                                                           ПОКАНА

 

За участие в Общо събрание
на членовете на сдружение с нестопанска цел

 

„Българска Федерация по ММА”
БУЛСТАТ: 176659577

 

Със старо седалище и адрес на управление:
Гр. София, район „Витоша”, ул. „Панорамен път” № 34

 

Със ново седалище и адрес на управление: 

Гр. София, бул. „Васил Левски” № 75, ет. 7, офис 714

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

    С настоящата покана Ви уведомяваме, че на основание чл. 19 от Устава на „Българска Федерация по ММА” във връзка с чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет на „Българска Федерация по ММА”, гр. София ( по-долу наричана „Сдружението”), взе решение за свикване на Общо събрание на членовете(ОСЧ).

    В тази връзка, любезно Ви каним да присъствате или да изпратите Ваш упълномощен представител за участие в ОСЧ на „Българска Федерация по ММА”, гр. София.

Общото събрание ще се състои на 23 Септември 2016 година от 18:00 часа, на адрес: гр. София, бул. „Асен Йорданов“ 1, спортна зала „Арена Армеец София”, при следния дневен ред:

 

 1. Изключване и/или приемане на спортни клубове от БФММА.

 2. Разни.

 

Материалите по посочения дневен ред са на разположение на членовете в офиса на Сдружението на адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 75, ет. 7, офис 714.

    

 При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Пълномощниците на членовете се легитимират с лична карта и нотариално заверено пълномощно.

    Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет.

 

Дата: 21.08.2016 г.                           С уважение:

Гр. София                                         Станислав Недков

                                                           /Председател на УС на БФММА/

 

 

 

Последни новини

"Викинг Инс" отборен шампион на държавното първенство

"Викинг Инс" отборен шампион на държавното първенство

Отборно класиране до 8-то място на Държавно първенство по ММА, което се проведе в Пловдив: 1. Викинг Инс - Варна, треньор Димитър Димитров 2.…

Всички победители в държавното първенство по ММА

Всички победители в държавното първенство по ММА

В неделя (17 септември) се проведе републиканското първенство по ММА. Домакин на турнира бе спортна зала "Строител" в Пловдив. Класиране…

Държавното първенство ще се проведе в Пловдив

Държавното първенство ще се проведе в Пловдив

Пловдив ще приеме държавното първенство по ММА във всички възрастови групи. Турнирът ще бъде квалификация при мъжете и жените за Световното…

ПОКАНА за участие в Общо събрание

ПОКАНА за участие в Общо събрание

ПОКАНА за участие в Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел "Българска Федерация по ММА"